20171011_200339

Τον χειρουργήσαμε πρίν καν τον δούμε αν ζει !

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *