20180912_195738

Έτοιμοι για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος μετά την έξοδα στις αγγουριές !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.