2014-02-26 19.20.49

τελικά ο Δημήτρης (Devell) τι ειπε και το εκανε …κατάφερε και εβγαλε Ι/Ο απο την σεριακή του Mac Plus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.