20170524_194740[1]

Το πνεύμα προσπαθούσε να αναβιώσει κάτι δισκέτες από Spectrum και φωτογράφιζε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.