20171011_200339

Τον χειρουργήσαμε πρίν καν τον δούμε αν ζει !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.