20180110_211401

Έχουμε και plan Β, αριστερά ο εφεδρικός printer

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *