20180502_202701

Όσο και να το κοιτάς commodore ή Amiga δεν θα γίνει !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.