20180921_171606

Ο νέος ειν’ ωραίος μα πάντα ο παλιός είναι αλλιώς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.