20190220_203435

Το κοπί τι τούρτα !

Please follow and like us:

One thought on “20190220_203435

  1. Απαραίτητη διευκρίνηση: στην τούρτα γράφει Marron (κάστανο) και όχι Moron!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.