20191106_203434

Διαλογισμός πριν το μαστόρεμα, κλασσικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.