Συνάντηση 26/11/2014

Please follow and like us:

Συνάντηση 12/11/2014

Σήμερα είχαμε (εποτέλους) και την επισκευή του APPLE II του npac … ετοιμος για την … επόμενη έκθεση!

Please follow and like us: