Συνάντηση 7/6/2017

Ο Devell έφερε στο club μια τηλεόραση -ιδιοκατασκευή σε μορφή ΚΙΤ που είχε φτιάξει για την… πτυχιακή του… (!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.