29/8/2018

ΙΒΜ5155…. SILICON GRAPHICS R4000 (1991- 64bit! παρακαλώ) …. επισκευές…δοκιμές …εγκατάσταση IBM DOS 2.1!

Απ’ όλα είχε η χθεσινή μέρα!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.