Συνάντηση 30/10/2013

Άλλη μια Τετάρτη στο club με…. retro gaming… καθαρισμούς pcb… κλπ

One thought on “Συνάντηση 30/10/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.